Czas na zmiany z Pakietem Mobilności

We wrześniu 2020 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków. Wszystko za sprawą przyjętego Pakietu Mobilności.

Zmiany będą wprowadzane etapowo z zachowaniem okresu karencji. Przewidziany czas wejścia w życie całości pakietu to marzec 2022.

8 lipca europarlamentarzyści odrzucili wniosek o odrzucenie Pakietu Mobilności w całości, a 9 lipca odrzucono poprawki zgłaszane m.in. przez polskich europosłów.

Akty prawne zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w sierpniu br. Wejdą w życie po 20 dniach, czyli we wrześniu.