CO Z PRZEPISAMI?

Przepisy o odbieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza obszarem zabudowanym nie weszły w życie i nie wiadomo, czy wejdą.

Minister infrastruktury Rafał Weber w wywiadzie dla Szkoły Jazdy TV tłumaczy, że opóźnienie legislacyjne jest efektem uwag zgłaszanych m.in. przez samorządy.