Co pięć lat. Obowiązkowe badania dla starszych kierowców.

Komisja Europejska zamierza wprowadzić okresowe obowiązkowe badania medyczne dla starszych kierowców.

Seniorzy będą musieli poddać się diagnozie medycznej co pięć lat, tak jak obecnie kierowcy zawodowi. Przy czym, sposób wprowadzenia nowych przepisów zostanie pozostawiony w gestii krajów członkowskich. Komisja przygotowała szczegółowy wykaz schorzeń i stopnia ich zaawansowania, które uniemożliwiać będą starszemu kierowcy przedłużenie uprawnień do kierowania pojazdami. Co ciekawe według unijnych statystyk starsi kierowcy powodują… najmniej wypadków. Jednak warto pamiętać też, że stosunkowo mało jeżdżą. Przypomnijmy, że od 2013 roku w Polsce tzw. amatorskie prawa jazdy wydawane są na okres 15 lat lub mniej, jeśli w orzeczeniu lekarz wpisał obowiązek wykonania badań na podstawie stwierdzenia schorzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo kierowania pojazdem.