Ceny kursów i średnie pensje

  • Przeanalizowaliśmy proporcję średniego wynagrodzenia do średnich cen kursów na prawojazdy kategorii B w krajach sąsiadujących z Polską.
  • Zwróciliśmy uwagę również na poziom cen życia codziennego w krajach, które wybraliśmy do porównania.

Szczególnym przypadkiem w zestawieniu jest Słowacja, w której ceny kursu na prawo jazdy często przewyższają poziom średniego wynagrodzenia.

Rafał Matuszak (e-kierowca):

„Po tej informacji bardzo kusi mnie aby przyjrzeć się szkoleniu kierowców w Słowacji bliżej. Jak wygląda to szkolenie, jakie są skłaowe tej ceny, jak wygląda egzamin. Ciekawi mnie to„.

Jednak Słowacja to wyjątkowe państwo pod względem relacji zarobków do ceny kursów. W większości krajów cena kursu wynosi około połowę średniego wynagrodzenia, poza Szwecją. W Polsce również średnia cena stanowi połowę średniego wynagrodzenia. Warto jednak spojrzeć na to, że ceny życia codziennego w Polsce są najniższe spośród wszystkich krajów, które znalazły się w zestawieniu. A o tym także trzeba pamiętać porównując ceny kursów, strategię ich kształowania w ośrodkach szkolenia kierowców.