Już we wrześniu w Warszawie rozpoczyna działalność Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych. W jego skład wchodzić będą m.in.: ośrodek szkolenia niepełnosprawnych kierowców, punkt informacyjny oraz wypożyczalnia specjalnie zmodyfikowanych pojazdów.

Otwarcie pierwszego takiego w Polsce centrum będzie zwieńczeniem projektu o nazwie AMC-2. Jego przedmiotem było opracowanie systemu wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki zaadaptowanej - na potrzeby dziewięciu rodzajów grup niepełnosprawności ruchowych (w tym narządów ruchu i kręgosłupa) - pilotażowej floty samochodowej. Adaptacje wykonano pod kątem osób z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych, tetraplegią (paraliż czterokończynowy, powstający na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym - przyp. red.), karłowatością i osób poruszających się na wózkach.


Sześć zestawów


Projekt zaczęto wdrażać w 2013 roku. Za jego realizację odpowiadali: Instytut Transportu Samochodowego, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Odlewnictwa oraz firma AMZ-BIS. Składał się z kilku etapów. Po dokładnej analizie potrzeb osób niepełnosprawnych przygotowanych zostało sześć zestawów urządzeń, pomagających w komfortowym prowadzeniu przez nich samochodów różnego typu. Są one przeznaczone m.in. do montażu w samochodach miejskich, elkach (pomagają w jeździe zarówno niepełnosprawnym kursantom, jak i instruktorom), taksówkach przewożących pasażerów z dysfunkcjami ruchowymi oraz autach dla osób niepełnosprawnych, prowadzących aktywny tryb życia i pokonujących duże odległości.


Zestawy zostały już zaadaptowane w dziesięciu pojazdach. Było to możliwe dzięki testom wykonanym w warunkach rzeczywistych oraz analizom zachowań kierowców i pasażerów w pojeździe. Do realizacji projektu zaangażowano aktywne osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami ruchowymi.


Główne modyfikacje w pojazdach objęły: systemy układów kierowania, pozycję kierowców, urządzenia umożliwiające wsiadanie i są ściśle związane z dysfunkcjami, które sprawiają, że prowadzenie standardowych pojazdów staje się niemożliwe. Wszystkie zmiany wykonano z uwzględnieniem ergonomii, nie naruszając zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Ośrodek, wypożyczalnia i punkt informacyjny


Koszt realizacji projektu to 5 mln zł. Został on sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH. Pieniądze spożytkowano na prace koncepcyjne, badania, testy systemu, zakup floty dziesięciu pojazdów marek Peugeot i Skoda, stworzenie oprzyrządowania oraz adaptację pojazdów.


Zwieńczeniem projektu AMC-2 jest uruchomienie Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych. Ma się to stać już we wrześniu. W jego skład wchodzić będą m.in.: ośrodek szkolenia niepełnosprawnych kierowców, punkt informacyjny oraz wypożyczalnia specjalnie dostosowanych pojazdów. Oferowana będzie także pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania na zakup pojazdu i jego adaptację.


Początkowo centrum będzie się mieściło w Instytucie Transportu Samochodowego. Ośrodek szkolenia niepełnosprawnych kierowców ma na razie dysponować kilkoma pojazdami do nauki jazdy, w tym jednym przeznaczonym do obsługi instruktora z dysfunkcją ruchową.


- Po rozszerzeniu współpracy z firmami Fiat Auto Poland i Skoda VW flota będzie większa - zapowiada Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy ITS.


Z kolei do dyspozycji klientów wypożyczalni będzie początkowo dziewięć pojazdów. Ostatni, w którym dokonano modyfikacji, przez dwa lata pozostanie w Kutnie, w siedzibie firmy AMZ-BIS. Będzie używany do demonstracji projektu. W późniejszym okresie wypożyczalnia ma kooperować z sieciami salonów Fiat Auto Poland i Skoda VW.


- Komercjalizacja wyników projektu AMC-2 przyczyni się do lepszej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce, a dzięki nowym technologiom i narzędziom możliwe będzie uruchomienie seryjnej produkcji urządzeń i sieci autoryzowanych serwisów modyfikacji i badań zaadaptowanych pojazdów - podsumowuje Mikołaj Krupiński.


Jakub Ziębka


 


Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła w 2011 roku ok. 4,7 mln, czyli 12,2 proc. ludności kraju. Najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym oraz lekkim stopniu niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne ruchowo stanowią aż 1,8 mln (720 tys. z nich uznaje się za potencjalnie czynne zawodowo). Niestety, w całej populacji osób niepełnosprawnych w Polsce wskaźnik zatrudnienia wynosi jedynie 14 proc. Nie uległ on poprawie w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Przeciwnie, w 1995 roku aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce była wyższa niż obecnie (19 proc.).

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0