Hasło „cena minimalna” od lat przewija się podczas dyskusji na temat rentowności szkoleń kierowców w Polsce. Wiele osób uważa, że tylko dzięki ustaleniu ceny minimalnej możliwe będzie podniesienie jakości szkoleń na kursach nauki jazdy.

Zastanówmy się jednak, kto taką cenę ustali, na jakiej podstawie? Mamy wiele przykładów na to, że zapisy w ustawach tworzone są przez grupy osób, które nie mają na uwadze tego, jak polepszyć sytuację całej branży i umożliwić oferowanie lepszych jakościowo szkoleń, a działają na rzecz wybranej grupy OSK. Cenę określoną w ustawie lub rozporządzeniu trudno jest zmienić, a w przypadku rosnących kosztów pracy i cen paliwa możemy mieć związane ręce i pracować poniżej kosztów.

Załóżmy, że ustawodawca określiłby cenę np. na 1600 – 1800 zł. Dla wielu ośrodków byłaby to cena niższa niż mają obecnie, a niełatwo byłoby wytłumaczyć, dlaczego nasz kurs jest droższy niż określił to ustawodawca. Społeczeństwo może nie dostrzegać różnicy pomiędzy ceną minimalną a urzędową i walka na hasła promocyjne „u nas nie przepłacasz” lub „u nas ceny zgodne z ustawą” jest wielce prawdopodobna.

Dlatego warto wziąć sprawy w swoje ręce i wykonać kalkulację, ile tak naprawdę powinien kosztować nasz kurs na prawo jazdy.

Przychody

Podstawowym źródłem przychodu w OSK jest sprzedaż kursów na prawo jazdy i  godzin dodatkowych wykupowanych przez naszych kursantów, jak i kursantów z innych ośrodków.

Zakładamy, że średnio miesięcznie szkolić będziemy szesnaście osób, co przy dodaniu godzin dodatkowych daje nam 528 godzin do wyjeżdżenia. Następnie zakładamy, że pojazd będzie pracował 12 godzin dziennie przez 25 dni w miesiącu. Z obliczeń wynika, że powinniśmy mieć dwa auta szkoleniowe oraz – zakładając, że maksymalny czas pracy instruktora wynosi 10 godzin – współpracować z trzema instruktorami.

Koszty

Zacznijmy od wyliczenia kosztów, które ponosimy w ośrodku. Możemy je podzielić na stałe – niezależne od liczby kursantów i zmienne – ich wielkość rośnie wraz z liczbą kursantów. Jeśli szkolimy na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy, koszty wynajmu sali wykładowej, obsługi biura musimy podzielić proporcjonalnie na poszczególne kategorie, np. proporcjonalnie do liczby szkolonych osób.

Do kosztów stałych zaliczamy:
• amortyzację pojazdów szkoleniowych – koszt zakupu pojazdu 45 000 lub koszt wynajmu długoterminowego, leasingu (amortyzacja standardowo pięć lat)
• ubezpieczenie auta – 1 500 szt./rok
• wynagrodzenie pracownika biurowego
– 3 500 zł/mies.
• wynajem sali wykładowej i placu manewrowego – 2500 zł/mies.
• promocję i reklamę – 500 zł/mies.
Koszty zmienne to:
• koszty paliwa – 1,5 l średnie zużycie na godzinę
• koszty materiałów dla kursantów – 30 zł/szt.
• koszty przeglądów i napraw – 2500 szt./rok
• wynagrodzenie instruktora 24 zł brutto (około 20 zł netto przy umowie-zleceniu).

Po podsumowaniu kosztów możemy przejść do najciekawszej części, a mianowicie do ustalenia zysku, jaki chcemy mieć z prowadzonej działalności.

Zysk

Mając zebrane koszty miesięczne funkcjonowania ośrodka możemy zastanowić się, jaki zysk ma przynieść nam ośrodek. Dla wartości 7 000 zł wychodzi nam, że powinniśmy osiągnąć przychód w wysokości 32 778,67 zł. Przychód ten składa się z przychodu z godzin dodatkowych 3 360 oraz z przychodu z kursów 29 418,67 zł.

Mając takie dane łatwo obliczyć, że jeśli godzina dodatkowa będzie kosztowała 70 zł, cena minimalna za kurs w naszym ośrodku powinna wynosić 1 838,67 zł.

Optymalizacja

Na podstawie analizy powyższych obliczeń wnioskujemy, że wiele ośrodków szkoli nie osiągając zysków i nie myśli o rozwoju. Oczywiście istnieje wiele obszarów, w których możemy szukać optymalizacji, np. LPG w autach, prowadzenie części zajęć osobiście. Ciekawą alternatywą do zakupu aut jest wynajem długoterminowy, gdy znamy dokładny miesięczny koszt użytkowania auta i nie musimy martwić się niespodziewanymi wydatkami na naprawy i serwis.

Istnieje pewien poziom cen, poniżej którego nie da się zejść i prowadzić szkolenia takie na jakie sami chcielibyśmy uczęszczać.
Przedstawiony powyżej sposób kalkulacji ceny minimalnej kursu może stanowić podstawę do bardziej skomplikowanych obliczeń. Warto wpisać dane swojego ośrodka i zastanowić się, czy cena, za jaką oferujemy kurs, jest optymalna.
Pobierz plik
Krzysztof Syrek felietonista z działu Marketing
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0