Konstruując budżet musimy pamiętać, aby wykonać to rzetelnie, bez nadmiernego optymizmu, pozostawiając pewien margines na wypadek gdyby coś nie poszło zgodnie z planem.

Dobrze zaplanowany budżet umożliwia nam prawidłowe zarządzanie firmą. Ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych, bieżącą analizę sytuacji firmy i zapewnia możliwość rozwoju.

Decydując się na przygotowanie budżetu pamiętajmy, że ma to sens tylko jeśli podejdziemy do tego w pełni profesjonalnie. Będziemy systematyczni, na początku każdego roku przygotujemy plan na najbliższe 12 miesięcy, natomiast co miesiąc będziemy analizowali realizację planów, a  w przypadku odchyleń wprowadzimy niezbędne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka.

Już wkrótce w nowym wydaniu kwartalnika Szkoła Jazdy propozycja metodologii tworzenia budżetu OSK, m.in. założenia i cele, szacowanie i analiza przychodów i kosztów, bieżące analizowanie i wyciąganie wniosków, charakterystyka codziennej pracy nad budżetem.  W artykule Macieja Matuszaka: „Budżet w OSK”. 

Dodaj komentarz