BRD w Danii

Biuro Analiz Sejmu pochyliło się nad problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach działalności biura stworzono raport, który analizuje rozwiązania BRD w..Danii.

Dania jest jednym z najbezpieczniejszych krajów, jeśli uwzględniać ilość ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

Raport pokazuje, że państwo to realizuje programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego od wielu dekad. Wdraża różne strategie obejmujące rozwiązania prawne i infrastrukturalne. Z naciskiem na te ostatnie tworzone są rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo ruchu i uczestników niechronionych. Równolegle prowadzone są uświadamiające kampanie społeczne.

Dla przykładu w trakcie wprowadzania zmian dotyczących podwyższenia kar i wzmocnienia sankcji wobec kierowców, którzy w trakcie jazdy korzystają z telefonu, prowadzono szeroko zakrojoną kampanię dotyczącą tego zagadnienia.

W Danii istnieje rada BRD – która zrzesza podmioty zainteresowane poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Duńczycy wyszli z przesłanki, że skoro prawo może zawieść to warto próbować zmian w postawach ludzi, a dla większego bezpieczeństwa, także w rozwiązaniach urbanistyczno-infrastrukturalnych.