Boże Ciało: wyłączenia z ruchu

ciężarówka

Przypominamy o konieczności respektowania przez kierujących samochodami ciężarowymi i zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton ograniczeń w ruchu wynikających ze zbliżającego się święta Bożego Ciała:

22 czerwca w godzinach 18.00-22.00

23 czerwca od 8.00 do 22.00

24 czerwca od 18.00 do 22.00

25 czerwca od 8.00 do 14.00

26 czerwca od 8.00 do 22.00

red

Dodaj komentarz