Bezwzględny zakaz korzystania z telefonu na przejściu? Nie

Minister Infrastruktury negatywnie odpowiedział na interpelację posłanki Teresy Hałas. Zaproponowała ona wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z urządzeń elektronicznych przez pieszych wchodzących i przechodzących przez przejście dla pieszych. 

W tekście interpelacji posłanka uznała obowiązujące przepisy za nieprzejrzyste i niewystarczające, a także powodujące bardzo poważne problemy interpretacyjne. Teresa Hałas wskazała również, że piesi masowo nie przestrzegają aktualnie obowiązujących przepisów, a to staje się przyczyną wielu tragicznych w skutkach wypadków drogowych. W odpowiedzi, Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, poinformował, że resort nie planuje zmian w przedmiotowym zakresie. Minister napisał, min., że “obowiązujące zasady ruchu drogowego dotyczące ruchu pieszych na przejściu dla pieszych, umożliwiają uczestnikom ruchu drogowego, zarówno pieszym jak i kierującym pojazdami, bezpieczne poruszanie się po drogach. Przepisy te nakładają na kierującego pojazdem obowiązek udzielenia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście dla pieszych, dając pieszym – niechronionym uczestnikom ruchu drogowego – dodatkową „ochronę”. Pieszy natomiast, zanim znajdzie się na przejściu dla pieszych, ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych, a w szczególności, że kierujący pojazdem zbliżającym się do tego przejścia ustąpił mu pierwszeństwa.”