Bezpłatne autostrady dla wszystkich? Wątpliwości w Ministerstwie Infrastruktury

Zdaniem Przemysława Koperskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wszystkie autostrady w Polsce powinny być bezpłatne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 

W wypowiedzi udzielonej Radiu Piekary, Koperski podkreślił, że bezpłatne autostrady zwiększają poziom bezpieczeństwa na drogach, ale dla wielu osób konieczność uiszczenia opłaty może być barierą. Zdaniem Koperskiego resort infrastruktury powinien dołożyć wszelkich starań, aby prywatne autostrady trafiły pod Zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W Ministerstwie toczy się dyskusja, czy autostrady powinny być bezpłatne dla wszystkich kierowców aut zarejestrowanych w państwach  członkowskich Unii Europejskiej. Według podsekretarza stanu, cytujemy: Wypadki, które zdarzają się na drogach niższego rzędu można częściowo zniwelować przerzucając transport na drogi wyższego rzędu. Jednak osoby, które mają zarejestrowane pojazdy poza Unią Europejską , nie powinny korzystać bezpłatnie z polskich autostrad.