Bezpiecznie w szkole i po szkole- nowy program edukacyjny brd

W warsztatach edukacyjnych, których inauguracja zaplanowana została już na wrzesień, 4800 uczniów zapozna się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Założenia programu zostały przedstawione przez Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Alvina Gajadhura. Zajęcia z uczniami klas od 4 do 6 przeprowadzą pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego. Program spotkań koncentruje się na kwestiach bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. Ważnym punktem zajęć będą zagrożenia wynikające z używania przez młodych ludzi telefonów, tabletów lub słuchawek podczas przechodzenia przez jezdnię. O zakwalifikowaniu do projektu decydowała kolejność zgłoszeń i losowanie, a każda szkoła mogła wydelegować na zajęcia do stu uczniów. Uczniowie poszczególnych województw mają wyznaczone terminy zajęć, które odbędą się 27 września, 11 października i 15 listopada na terenie Parku Rozrywki Mandoria w Rzgowie koło Łodzi.