Błędy w bazie pytań MI – PWPW komentuje

Pytania egzaminacyjne muszą być dokładnie weryfikowane – mówi Dyrektor Pionu Produkcji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Tadeusz Wachowski w programie „Porozmawiajmy o branży” odniósł się do informacji o licznych błędach, jakie pojawiły się w opublikowanym przez resort infrastruktury nowym pakiecie pytań.

– Do tej pory dobrą praktyką było wzajemne przekazywanie sobie informacji i spostrzeżeń, które dotyczyły błędów w bazie pytań egzaminacyjnych. PWPW jest w stanie skoordynować takie działania i prezentować listę rekomendacji Ministerstwu Infrastruktury – ujawnił Wachowski.

Wniosek o przeformułowanie zasad zasilania bazy pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy PWPW zamierza złożyć w lutym. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych będzie też wnioskować o wprowadzenie nowych reguł oceny merytorycznej przygotowywanych pytań.

Baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy zmieniła się 11 stycznia. W pakiecie znalazły się pytania z błędami. Pakiet 439 pytań opracowała Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Chcesz sprawdzić, jakie błędy znalazł nasz ekspert? Obejrzyj program „Porozmawiajmy o branży”.