Badania lekarskie dla kandydatów i kierowców – uzupełnienia

15 stycznia br w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów na kierowców.
Uściśla i usuwa problemy interpretacyjne, wynikające z dotychczasowego brzmienia tekstu.
Wprowadzone zmiany dotyczą w dużej mierze procedur i mechanizmów postępowania w przypadku upłynięcia okresów adaptacji w przypadku powstania np. jednooczności lub diplopii oraz określono zakres osób objętych ustawową konsultacją lekarską po półrocznym okresie adaptacji
w przypadku powstania nagłej i znacznej utraty widzenia w jednym oku.
Ponad to, uszczegółowiono warunki badania w zakresie narządu wzroku,
z uwzględnieniem badania poziomego i pionowego oraz opis warunków badania w zakresie układu sercowo-naczyniowego, w oparciu o obowiązujące w unijnych przepisach zasady.