Automatyczne wygaszenie rejestracji pojazdów

Ministerstwo Cyfryzacji opracowało przepis, który przewiduje automatyczne wyrejestrowanie pojazdu, którego właściciele nie wykonywali badań technicznych i nie ubezpieczali w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC przez co najmniej 10 lat. 

Rządowa autopoprawka ma dotyczyć decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 roku. Celem ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego pojazdów, które choć w rzeczywistości już nie istnieją, to  pozostają nadal ujęte w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Do tej pory  brakuje podstawy prawnej do ich wyrejestrowania. Uzasadnienie nowelizacji stwierdza, m.in że “poprawka niesie korzyści zarówno dla obywateli, którzy nie będą ścigani za brak OC pojazdu, którego faktycznie nie posiadają, a jednocześnie dane zgromadzone w systemie będą odzwierciedlały stan faktyczny liczby pojazdów”. Dodatkową motywacją dla wprowadzenia poprawki jest według Ministerstwa Cyfryzacji przeciwdziałanie niektórym skutkom kradzieży tożsamości, które mogą dotyczyć pojazdów.