Aplikacja o innej filozofii

  • Biz.prawko.pl- aplikacja stworzona przez firmę E-Kierowca wspiera w czytelny i przejrzysty sposób właściciela OSK w codziennym zarządzaniu ośrodkiem.
  • Rafał Matuszak (E-Kierowca) twierdzi, że założeniem autorów aplikacji jest stworzenie systemu, który będzie jak najbliżej właściciela OSK.

„Ideą jest stworzenie tak elastycznej aplikacji, aby nie generowała ona w przyszłości długu technologicznego. Jest oparta o rozwiązania, które łatwo będą mogły integrować się z kalendarzami Google, ze zmieniającymi się systemami operacyjnymi”.

Twórcom Biz.prawka chodziło o to, aby wdrożenie było łatwe i przejrzyste. Aplikacja ma być otwarta na łączenie z innymi rozwiązaniami.

„Zadaniem systemu jest ułatwianie generowania dokumentów. Ma być czarodziejem dokumentów i programem ułatwiającym przygotowanie dokumentacji pod kontrolę. Ideą nie było tworzenie aplikacji stanowiącej punkt odniesienia do baz danych o kursantach i produkcie.