• ustawić/ wyregulować/ ustawić/ dostosować

to słowo o bardzo szerokim zastosowaniu w kontekście nauki jazdy, w ogóle wszelkich kontekstów związanych z technologią, urządzeniami, etc.

Gdy kursant przygotowuje się do jazdy:

Remember to adjust the position of the seat and adjust the side-mirrors so that you can drive comfortably and observe the road and the traffic behind you- Pamiętaj o ustawieniu fotela i lusterek bocznych tak abyś mógł komfortowo jechać i obserwować drogę i ruch  za tobą.

Adjust the speed to the conditions on the road- Dostosuj prędkość do warunków drogowych.

Adjust the volume of the radio so that the noise doesn’t make you tired and you can hear the sound signals- Ustaw głośność radia tak aby hałas cię nie zmęczył i abyś mógł usłyszeć sygnały dźwiękowe.

Dodaj komentarz