#DriveMoreEnglish: accelerate

  • przyspieszać

Do not accelerate abruptly! – Nie przyspieszaj gwałtownie!

Natomiast „accelerator” to „pedał gazu”

Release the clutch smoothly and press the accelerator gently at the same time – Stopniowo zwalniaj sprzęgło i w tym samym czasie wciskaj delikatnie pedał gazu.

This car accelerates amazingly fast– Ten samochód przyspiesza nieprawdopodobnie szybko!

Dodaj komentarz