Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który jest z 17 października 2019 roku, jest już na 4 punkcie procesu legislacyjnego - opiniowania. Link tutaj.

Nowelizacja zawiera nowe wytyczne dotyczące pojazdów, którymi będą zdawać kursanci ubiegający się o uprawnienia do kierowania pojazdami z kat. A2, C oraz C+E.

Motocykle o pojemności 250cm3 znowu w grze!

Tuż po wprowadzeniu podziału na kategorię A1, A2 oraz A zaczeło spadać zainteresowanie kat. A2. Winą tego stanu rzeczy jest wielkość oraz waga pojazdów egzaminacyjnych.

Aktualnie do szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia można używać motocykla dwukołowego z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3 w celu uzyskania uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii A1 i od razu docelowo o pojemności co najmniej 395 cm3 w zakresie prawa jazdy kategorii A2. Skutkiem są problemy z opanowaniem motocykla docelowego przez osoby niskiego wzrostu. Bardzo często zainteresowani rezygnują ze szkoleń z uwagi na niemożliwość opanowania motocykla o pojemności powyżej 395 cm3 i jego masę, pomimo że mogliby bez większych problemów kierować motocyklami o popularnych pojemnościach rzędu 250 cm3 . Obecnie motocykl o pojemności pomiędzy 126 - 394 cm3 jest niesklasyfikowany w procesie szkolenia. Wprowadzony przepis przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie szkolenia oraz łatwiejszego i stopniowego opanowywania motocykli o większej pojemności silnika przez osobę ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii A2. - źródło

Ukłon w kierunku osób niepełnosprawnych, czyli czterokołowiec lekki

Według obecnie obowiązujących przepisów dzieci (w wieku pomiędzy 14 a 16 lat), które ze względów na swoją niepełnosprawność nie mogą zdawać egzaminu na prawo jazdy kategorii AM na motorowerze nie mogą w ogóle uzyskać prawa jazdy kategorii AM. Jednakże w ramach uprawnień wynikających z prawa jazdy kategorii AM występują też czterokołowce lekkie, które mogły by być wykorzystywane przez te osoby. Dlatego też należało dostosować przepisy w zakresie procesu egzaminowania, w tym także § 43 ust. 4 pkt 1 zmienianego rozporządzenia poprzez zmianę brzmienia przepisu, tak aby osoby niepełnosprawne miały możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii AM z ograniczeniem do kierowania czterokołowcem lekkim, ucząc się jeździć i zdając egzamin czterokołowcem lekkim. - źródło

Pojazdy szkoleniowe i egzaminacyjne z kategorii C oraz C+E będą mogły posiadać automatyczną skrzynię biegów.

Zmiana brzmienia § 43 ust. 4 pkt 11 związana jest z problemami z zakupem i eksploatacją pojazdów do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E wyposażonych jedynie w manualną (ręczną) skrzynię biegów. Obecnie produkowane pojazdy ciężarowe w znakomitej większości są pojazdami wyposażonymi w półautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane skrzynie biegów. Wszystkie te konstrukcje posiadają możliwość wyboru biegów przez kierowcę, ale bez konieczności wciskania sprzęgła. Dlatego też zakup nowych pojazdów do szkolenia czy egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii C i C+E wyposażonych w ręczną skrzynię biegów jest, z punktu widzenia technicznego oraz z punktu widzenia przydatności w późniejszym kierowaniu pojazdem niezasadny i ekonomicznie nieuzasadniony. Postęp techniki w tym zakresie jednoznacznie zmierza do wyeliminowania z rynku pojazdów ciężarowych i autobusów pojazdów wyposażanych w ręczne skrzynie biegów. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że większość pojazdów wykorzystywanych w procesie szkolenia i egzaminowania dla prawa jazdy kategorii C+E to zespoły pojazdów składające się z samochodów ciężarowych z przyczepami. Rzadko wykorzystuje się ciągniki siodłowe z naczepą. Jest to sytuacja odwrotna niż na rynku transportowym, do którego po szkoleniu i egzaminie trafiają kierowcy. W transporcie drogowym głównym środkiem transportu są ciągniki siodłowe z naczepą. Obecne ograniczenie powoduje najczęściej, że firma transportowa przyjmując do pracy nowego kierowcę tuż po szkoleniu i egzaminie na prawo jazdy kategorii C+E musi od nowa szkolić tego pracownika z umiejętności kierowania i obsługi ciągnika siodłowego i naczepy. - źródło

Ponadto zaproponowano, aby w okresie 5 lat dokonać systemowej zmiany tej zależności poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców kategorii C+E przy użyciu ciągników siodłowych z naczepą.

Miejmy nadzieję, że dzięki powyższym zmianom kierowcy będą lepiej wyszkoleni, a co za tym idzie szybciej znajdą pracę jednocześnie podnosząc przy tym poziom brd nie tylko na polskich drogach.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny


Albin Sieczkowski felietonista z działu Felietony
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0