8 lat na przebranżowienie się…

  • Odnosząc się do propozycji Ministerstwa Infrastruktury stanowisko zajęła Rada Opiniodawczo Doradcza Rzecznika Praw Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Podmioty, które po dniu wprowadzenia w życie zmian złożą wniosek o wpis do ewidencji rejestru działalności regulowanej w zakresie obowiązku prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców powinny od razu spełniać wymagania, dotyczy to przedsiębiorców chcących szkolić na kategorie A, A1, A2, B, B1, B +E, T. Prowadzący ośrodek szkolenia kierowców w zakresie pozostałych kategorii, powinni spełnić wymagania w okresie trzech lat od wejścia w życie proponowanych zmian. Natomiast wszyscy wpisani i ubiegający się, po dniu 31 grudnia 2030 roku.

Czyli, zdaniem Rady do końca 2030 roku, wszystkie OSK powinny posiadać własny plac manewrowy, co może być potężnym wyzwaniem finansowym. Działki w obrębie aglomeracji miejskich nie będą zapewne tanieć, nie będzie ich także więcej. Maciej Matuszak, e-kierowca, podsumowuje, że część ośrodków ma po prostu osiem lat na przebranżowienie się.

„To tak w dużym skrócie. Ceny ziemi będą rosnąć. One nie maleją, po prostu rosną. Ziemi jest coraz mniej, bo coraz więcej powstaje budynków mieszkalnych. Mnie dziwi stanowisko Rzecznika Praw Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców. Rozpisane przez nas wśród przedsiębiorców ankiety, mówią co innego niż Rzecznik twierdzący, że to w tę stronę powinno iść prawo”.