70 km/ godz. dla ciężarówek na autostradzie?

Parlament Szwajcarii będzie głosował nad obniżeniem limitu prędkości dla samochodów ciężarowych na autostradach z 80 na 70 km/ godz.

Najważniejszym argumentem grupy posłów z partii Zielonych, którzy są pomysłodawcami projektu jest zmniejszenie poziomu zużycia paliwa, co z kolei oznacza obniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji. Według obliczeń, obniżenie limitu prędkości do 70 km/ godz. oznaczać będzie ośmio procentową redukcję emisji. Niższa dopuszczalna prędkość ciężarówek podniesie jednocześnie konkurencyjność transportu kolejowego, który jest zdecydowanie bardziej proekologiczny. To kolejna z serii propozycji, które zostały zgłoszone w ostatnich miesiącach w Szwajcarii. Wcześniej było to ograniczenie do  60 km/ godz. dla wszystkich typów pojazdów na odcinkach o dużym natężeniu ruchu. A także przesunięcie transportu drogowego wyłącznie na godziny nocne i  autostradowy zakaz wyprzedzania dla ciężarówek w całym kraju.