40 tysięcy punktów ładowania- w zapowiedziach

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada wsparcie resortu klimatu i środowiska w zakresie rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.

Resort Infrastruktury realizuje obecnie priorytetowo dwa programy rozwoju liczby i jakości stacji ładowania w Polsce: “Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych” oraz “Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Andrzej Bittel, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, zapowiada, że w najbliższych latach w Polsce powstanie wystarczająco duża i efektywna sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych pozwalająca na bezproblemowe poruszanie się takich pojazdów po drogach naszego kraju. Pod koniec czerwca  bieżącego roku w Polsce funkcjonowało 5709 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Ma ich być zdecydowanie więcej, ich liczba ma zostać zwielokrotniona w najbliższych trzech latach, do poziomu 40 000. W Polsce mamy już zarejestrowanych prawie 80 000 pojazdów elektrycznych.