250 zł za przegląd? Kto wie…

Być może już wkrótce znacząco wzrosną ceny okresowego przeglądu pojazdu. Przedstawiciele stacji kontroli pojazdów rozmawiali na ten temat w Ministerstwie Infrastruktury.

Stawka za wykonanie przeglądu okresowego wynosi obecnie 98 złotych i obowiązuje od dwudziestu lat. Nikogo nie trzeba przekonywać, że zupełnie nie pasuje do aktualnych realiów rynkowych. Po opłaceniu podatków, właściciel stacji kontroli pojazdów, ma nieco ponad 60 złotych, z których opłacić musi koszty prowadzenia działalności, m.in. wynagrodzenie pracowników stacji. 29 stycznia przedstawiciele Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów złożyli w Ministerstwie Infrastruktury pismo podpisane przez 8 organizacji branżowych. Diagności podkreślają, że cena za wykonanie badania technicznego jest znacząco niższa niż u naszych sąsiadów: w Niemczech kosztuje nawet 600 złotych, na Słowacji 430, a w Czechach 380. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przyznają, że w resorcie prowadzone są analizy mające na celu wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania. Przedstawiciele diagnostów apelują do rządu o zorganizowanie spotkania w szerokim gronie i deklarują chęć współpracy i dialogu.