25-metrowe ciężarówki- więcej zalet czy wad?

W Brukseli opracowywane są regulacje dotyczące nowej długości i masy ciężarówek. Transport kolejowy jest przeciwny zmianom.
Założeniem nowych zmian, których wprowadzenie planowane jest na rok 2026 ma być dopuszczenie do użytku 25-metrowych zestawów o masie całkowitej 44 ton. Jednak branży kolejowej nie jest to na rękę. Kilka przedsiębiorstw z tej branży zleciło niemieckiej firmie doradczej D-fine przeprowadzenie specjalnego badania. Miało ono przedstawić potencjalne skutki planowanych zmian. Wśród nich znalazło się m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na transport kolejowy. Ponadto D-fine stwierdziła, że dłuższe ciężarówki nie zmieszczą się do wielu terminali przeładunkowych. Raport kolejowy nie wspomniał jednak o pozytywnych testach przeprowadzonych w krajach europejskich. 25-metrowe zestawy okazują się tańsze, skutkują zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, nie wykazują zwiększonego zagrożenia wypadkami i nie wpływają negatywnie na stan dróg.