18 latek kierowcą TIR-a – czy to rozsądne?

Propozycja nowych przepisów unijnych zaproponowanych przez Komisję Europejską zakłada, m.in. obniżenie minimalnego wieku kierowców ciężarowych do 18 roku życia. 

Trwające obecnie konsultacje społeczne mają bardzo burzliwy przebieg. Przeciwko propozycji zdecydowanie protestuje Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu oraz stowarzyszenia ofiar wypadków drogowych. Protestujący wskazują, że kierowcy z najmłodszej grupy wiekowej są sprawcami największej liczby wypadków drogowych. Po 24 roku życia, a więc wieku w którym do tej pory można było uzyskać prawo jazdy autobusowe, liczba spowodowanych wypadków spada. Protestujący powołują się na badania naukowe, według których psychofizyczne uwarunkowania rozwojowe 18-latków nie sprzyjają bezpiecznym zachowaniom na drodze. Chodzi o impulsywność, kompetencje kontrolowania emocji, skutecznej oceny ryzyka. Ostateczna decyzja zostanie podjęta do końca grudnia bieżącego roku.