1500 złotych mandatu – nowe uprawnienia straży miejskiej

Nowe przepisy będą dotyczyć mandatów nakładanych, m.in. na rowerzystów. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wchodzą w życie 20 października. 

Strażnicy uzyskają uprawnienie do ukarania mandatem rowerzysty lub osoby poruszającej się innym pojazdem mechanicznym za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych. Strażnicy będą mogli także ukarać osobę, która porusza się po drogach publicznych pojazdem innym niż mechaniczny, czyli np. rowerzystę, bez posiadania stosownego uprawnienia. A przepisy są jednoznaczne. Kodeks wykroczeń, w artykule 94 stwierdza: kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany lub karze grzywny do 1500 złotych.