Kurs Teoretyczny dla kandydatów na Instruktorów nauki jazdy -