O firmie

e-kierowca sp. z o.o. sp. k.

Al. Wojska Polskiego 184
71-256 Szczecin

NIP: 852-25-88-278
REGON: 320996032

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000385224
Bank: Bank BPH 
Nr Rachunku: 06 1060 0076 0000 3200 0143 4160