Redakcja

„SZKOŁA JAZDY”

MIESIĘCZNIK OGÓLNOPOLSKI

ISSN 1895-4472

 

Wydawca

E-kierowca Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Adres

Al. Wojska Polskiego 184

71-256 Szczecin

Telefon

Redakcja: 91 441 89 37

Warunki prenumeraty: 91 431 43 95

Faks: 91 489 97 53

Adres internetowy

www.szkola-jazdy.pl

E-mail

redakcja@szkola-jazdy.pl

Redaktor naczelny

Krzysztof Giżycki

Z-ca redaktora naczelnego

Jakub Ziębka

Redaguje zespół

Jakub Ziębka
Małgorzata Tobiasz
Łukasz Szewczyk
Dariusz Piorunkiewicz
Tomasz Maciejewski

Stali felietoniści

Radosław Biernat
Marcin Kukawka
Marek Rupental
Marek Kasprzyk
Albin Sieczkowski

Projekt i skład

DTP e-kierowca Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Druk

KaDruk, www.kadruk.com.pl