Kodeks etyczny

17.06.2011

Egzaminatorzy też mają swój kodeks

Egzaminatorzy też mają swój kodeks

W poprzednich numerach „Szkoły Jazdy” dokładnie...

05.05.2011

Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy – cz. 3

Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy – cz. 3

Według Arystotelesa etyka jest wiedzą o życiu ludzkim, a zarazem...

20.04.2011

Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy – cz. 2

Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy – cz. 2

Obszar moralności, a w konsekwencji etyki, jawi się nie jako...

23.03.2011

Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy – cz. 1

Kodeks etyczny instruktora nauki jazdy – cz. 1

W poprzednim numerze „Szkoły Jazdy” zaprezentowana została...

15.02.2011

Etyka instruktora nauki jazdy

Etyka instruktora nauki jazdy

Serva ordinem et ordo te servabit – Zachowaj porządek, a...