Niepełnosprawni nie zapłacą za egzamin praktyczny. Prezydent podpisał ustawę

Data publikacji: 04.04.2018

Tuż przed świętami, bo 30 marca, prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami, przewidującą całkowite zniesienie opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Za projektem stoją senatorowie, których w pracach reprezentował będzie Jan Filip Libicki (PO). Nowelizacja zakłada dodanie trzech ustępów do art. 56 ustawy o kierujących pojazdami. Jeden z nich dotyczy zniesienia opłaty za egzamin praktyczny niepełnosprawnym posiadającym lekarskie orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia. Teraz takie osoby płacą mniej, bo mają 50-procentową zniżkę. Znaczy to, że opłata za egzamin praktyczny na kategorię B wynosi w ich przypadku 70 zł.

Dwa kolejne ustępy dotyczą wprowadzenia internetowej bazy informacji o pojazdach przystosowanych do prowadzenia przez niepełnosprawnych. Mają się w niej znaleźć m.in. nazwy ośrodków szkolenia kierowców, które je posiadają. Dzięki temu osoba niepełnosprawna będzie wiedziała, z kim rozmawiać o wynajmie pojazdu na egzamin praktyczny oraz znajdzie OSK posiadający odpowiednią infrastrukturę (auto) do szkolenia.

Senatorowie podjęli działania na rzecz niepełnosprawnych w odpowiedzi na zeszłoroczny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł po rozpoznaniu wniosku rzecznika praw obywatelskich. TK orzekł, że art. 53 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 5 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami jest niezgodny z art. 69 konstytucji RP oraz art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku w 2006 roku. Nie przewiduje on bowiem udzielenia przez władze publiczne efektywnej pomocy osobie niepełnosprawnej, wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia, w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B. „Na ustawodawcy ciąży obowiązek wprowadzenia regulacji zapewniających osobom niepełnosprawnym przynajmniej minimalny, a zarazem efektywny poziom pomocy władz publicznych w zdobywaniu uprawnień do kierowania pojazdami” – orzekł Trybunał.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu nakładającego na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek wyznaczenia podmiotu właściwego do prowadzenia i aktualizowania internetowej bazy danych o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności. Ten zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jakub Ziębka

aaa

« powrót

Wasze komentarze (6)

Dodaj komentarz
33086Dodany przez as (4.04.2018, 11:40 PM)

Podobne rozwiązanie powinno byc zastosowane jeśli osoba decyduje się na auto OSK na egzaminie.

33087Dodany przez W Sz. (5.04.2018, 5:38 PM)

Również nie widzę powodu dla którego osoba korzystającą podczas egzaminu państwowego z pojazdu OSK ma ponosić niczym nie uzasadnione pełne koszty obsługi przez WORD jeżeli zgłosiła to odpowiednio wcześniej!

33089Dodany przez Barbara (5.04.2018, 8:18 PM)

Pod warunkiem że OSK miałby obowiązek podstawić auto na egzamin na życzenie klienta lub egzamin wyłącznie na pojazdach OSK, wtedy ok można dyskutować nad zmniejszeniem stawki. Teraz to wordy ponoszą ryzyko bo monopolu na samochody nie mają a mimo wszystko zapewnić je muszą. OSK mogą podstawić na egzamin ale nie muszą, word musi. WORDom naprawdę flota samochodowa nie jest potrzebna do egzystencji i zapewne woleli by egzaminy prowadzić na samochodach OSK, tylko czy OSK tego chcą? Wątpię :)

33090Dodany przez durex (5.04.2018, 9:12 PM)

A ja my,sl,e ze egzystencja WORDów jest niepotrebna.

33091Dodany przez Bolesław (7.04.2018, 7:37 AM)

Co w zamian?

33092Dodany przez W Sz. (8.04.2018, 9:15 PM)

Czy w sytuacji w której możemy podróżować własnym pojazdem musimy pokrywać potencjalne koszty innych przewożników ?