MON chce dofinansowywać kursy na prawo jazdy

Data publikacji: 14.07.2017

Od 1 września Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadza pilotażowy program dla szkół ponadpodstawowych, które prowadzą klasy z profilem wojskowym. Będzie tam realizowany program zajęć teoretycznych i praktycznych przygotowany resort. Planowane są też benefity dla uczniów, m.in. dofinansowanie do kursu na prawo jazdy kat. B.

Program pilotażowy ma trwać dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadpodstawowej, w czteroletnich technikach – odpowiednio w klasie III i IV) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także szkolenie poligonowe. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych w formie eksperymentu pedagogicznego. Zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Finalnie program zmierzać ma do utworzenia pionów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych w szkołach średnich we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.

W pilotażowej edycji programu weźmie udział 50 szkół wytypowanych przez oficerów Biura do Spraw Proobronnych, którego jednym z filarów dotychczasowej działalności jest wsparcie dla szkół prowadzących klasy o profilu wojskowym. Ma on charakter ogólnopolski. Organizatorom zależało, żeby szkoły reprezentowały równomiernie wszystkie regiony (średnio po trzy szkoły z każdego województwa).

Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć m.in. na odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy, przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach oraz pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej.

I co najciekawsze, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu pilotażowego dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci uzyskania państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej oraz dofinansowania kursu na prawo jazdy kategorii B.

Jakub Ziębka

aaa

« powrót

Wasze komentarze (1)

Dodaj komentarz
19094Dodany przez W Sz. (14.07.2017, 9:21 AM)

Pierwsza jaskółka nie czyni wiosny! Cieszy jednak ,że chociaż w takiej eksperymentalnej i ograniczonej tylko do klas wojskowych formie wychowanie komunikacyjne i szkolenie kandydatów na kierowców wraca do szkół.