Nowela rozporządzenia ogłoszona. Wejdzie w życie 8 lipca

Data publikacji: 13.06.2017

W ubiegłym tygodniu ogłoszone zostało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. poz. 1105).

Zmiany nie są rewolucyjne:

- osoby przystępujące do egzaminów dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E są zwolnione z drugiej części tego egzaminu;

- pojawia się nowa tabela opłat za przeprowadzenie egzaminu uwzględniająca powyższe.

Przepisami przejściowymi określono, że w stosunku do osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpoczęły lub ukończyły szkolenie, ale nie przystąpiły do egzaminu bądź są w trakcie egzaminu, stosuje się znowelizowane przepisy.

Rozporządzenie ma na celu wyeliminowanie wątpliwości i kontrowersji związanych z faktem, że program szkolenia nie przewiduje przeprowadzania zajęć teoretycznych w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E.

Rozporządzenie wchodzi w życie 8 lipca.

Dokument dostępny jest w załączniku.

rb

Pliki:

aaa

« powrót

Wasze komentarze (0)

Dodaj komentarz